פרסומת

האורחים המועדפים בחגיגת בר מצוה
סקר שנערך באתר המדריך הכולל לבר המצוה
22/11/2009

בסקר שנערך באתרינו על חגיגת שבת בר מצווה שאלנו
מי האורחים המועדפים בחגיגת בר מצוה ?
בסקר השתתפו 1335 מצביעים
47.27% מהמצביעים מעדיפים את כל המוזמנים באופן שווה.
37% מהמצביעים מעדיפים אורחים מהמשפחה יותר משאר המוזמנים.
14.16% מהמצביעים מעדיפים את חברי חתן בר המצוה יותר משאר המוזמנים.
מספר מועט של 1.57% מעדיפים את חברי הורי חתן בר המצוה יותר משאר המוזמנים.
ניתן ללמוד שכל המוזמנים שווים ולכן לאף אחד אסור להעדר מחגיגת בר מצוה !!!
לא פחות חשוב להשתתף בסקר החדש, בהצלחה.

מאמרים בנושא בת מצווה תוכל למצוא באתרינו בת מצווה המדריך הכולל

עזרה   תקנון האתר