לע"נ ר זכריה בן ר' משה
נלב"ע י"ט טבת
ת.נ.צ.ב.ה
לע"נ מרת שיינדל יפה
נלב"ע יד שבט תש"ן
ת.נ.צ.ב.ה

לע"נ ר' משה ב"ר זכרי-ה
נלב"ע ל' אב תש"ס
ת.נ.צ.ב.ה
לע"נ ר' שמחה בונם פלינט
נלב"ע יב אלול תשס"ח
ת.נ.צ.ב.ה

לע"נ מרת יהודית מאשה
נלב"ע טו אלול תש"ס
ת.נ.צ.ב.ה
לע"נ יוסף חיים ב"ר שלמה נלב"ע ג' כסליו תשע"ד
ת.נ.צ.ב.ה

לע"נ תמר בת ר חיים שלמה
נלב"ע כט חשוון תשס"ז
ת.נ.צ.ב.ה
לע"נ ר אברהם ב"ר אהרון צבי נלב"ע ח' תמוז תשס"ז
ת.נ.צ.ב.ה

לע"נ ר' מנחם מנדעל
נלב"ע כ"ד סיוון תש"ע
ת.נ.צ.ב.ה
לע"נ רעכל דבורה אביבה
נלב"ע כ"ח כסלו תשכ"ד
ת.נ.צ.ב.ה

עזרא ב"ר יוסף 
נלב"ע כ"ד חשוון תשס"א
ת.נ.צ.ב.ה
לע"נ זכיה  בת סעידה
נלב"ע י"ח ניסן תשע"ג
ת.נ.צ.ב.ה

לע"נ שלום בן משה צאלח
נלב"ע י"ב בחשון תשנ"ג
ת.נ.צ.ב.ה
לע"נ ז'ינה בת זוראיה כהן
נלב"ע שבת ב' אלול תשס"ו
ת.נ.צ.ב.ה

לע"נ אלטע פריידה מרים
נלב"ע י"ז תמוז תשס"ז
ת.נ.צ.ב.ה
לע"נ ברכיה בר סולטנה
נלב״ע י״ב טבת תשס״ד
ת.נ.צ.ב.ה

חללי מלחמת לבנון 
וחללי מערכות ישראל
ת.נ.צ.ב.ה
לעילוי נשמת אשר גינו 
נלב"ע ו' אדר תשס"ו
ת.נ.צ.ב.ה

לע"נ אברהם נדב בן חביבה
נלב"ע ב' באייר תש"נ
ת.נ.צ.ב.ה
לע"נ בנימין  יחזקאל
ב"ר יצחק צבי פסח ז"ל
נלב"ע ח' סיוון תשל"ג