פרסומת

תפילין

תפילין עשויים מעור של בהמה דקה או גסה.
ומכניסים פנימה ארבע פרשיות שנכתבות ע"י סופר סת"ם.
הלכות רבות נוגעות להכנת התפילין וכתיבת הפרשיות וראוי ללמוד היטב את ההלכות
טרם הכנת התפילין או כתיבת הפרשיות.
התפילין מכילות שתי יחידות עצמאיות: "תפילין של יד" ו"תפילין של ראש".
לתפילין קדושה רבה, ולכן ההלכה מחייבת לשומרן מריחות רעים לכלוך וכדומה.
חובה זאת הביאה לנוהג לפיו לא מחנכים ילדים קטנים מידי להנחת תפילין
אלא מתחילים להניח תפילין בגיל בר מצווה או קצת לפני
בניגוד למצוות אחרות בהן מחנכים ילדים לקיימן מגיל צעיר יותר
ולפיכך הפכו התפילין לאחד מסמלי בר מצווה.
הרבה הלכות ומידע אודות התפילין ניתן למצוא באתרינו ובין השאר
מי הם החייבים בתפילין
רכישת התפילין
שמירת התפילין
בדיקת התפילין
זמן הנחת תפילין
שיעור הנחת תפילין
כיצד יתנהג כשהתפילין עליו
סדר הנחת תפילין
התעטפות בטלית
חליצת התפילין
רכישת התפילין
היות והלכות עשיית התפילין מרובות ומורכבות החל מעשיית הבתים,
קלפים, רצועות, כתיבת האותיות וכו' וכל חיסרון קטן עלול לפסול את התפילין לגמרי!
מומלץ לקנות תפילין מהודרות ורק מאדם המוחזק כירא שמים גדול
וכמומחה לתפילין ואפילו אם יעלה לו ממון רב.
(לצערינו פעמים מרובות ברכישת תפילין זולות ,מרגע קנייתן ,כשרותן מוטלת בספק ולפעמים אף פסולות לחלוטין.)
לכן מומלץ להתייעץ עם רב היכן לקנות.
ישנם תפילין העשויות מעור בהמה דקה, וישנם העשויות מעור בהמה גסה ,רצוי להדר ולרכוש תפילין מבהמה גסה.
ישנם תפילין בכמה סוגי גדלים ,רצוי לרכוש תפילין בגודל בינוני.
חשוב לשים לב בעת הקניה:
כאשר מזמינים תפילין לנער בר המצווה יש לאמר ליצרן בן איזה עדה הנער.
כמו כן יש לאמר ליצרן על איזו יד מניח (איטר יד).
בשעת קבלת התפילין יש לבקש מהמוכר לפתוח את התפילין
ולבדוק את הקשר בתפילין של יד, אם יש מקום לתיקון יש להתעקש על כך שהתיקון יעשה לאלתר.
יש לבדוק שהרצועה של תפילין של יד מספיקה לכל הכריכות.
יש לבדוק שהקשר מתאים לגודלו של הראש, אם לא יש לדרוש מהמוכר לתקן זאת.
אורך רצועות לתפילין של ראש יגיע לפחות עד הטבור, יש הנוהגים שהרצועה הימנית תגיע עד מקום המילה.
אם מנהג האבות לכרוך תפילין של יד באופן שונה יש לאמר ליצרן בעת הקניה.
יש להקפיד ששקית התפילין והטלית לא יהיו משעטנז.