פרסומת
פרשת השבוע

פרשת במדבר

חומש במדבר עוסק במאורעות השונים שאירעו לעם ישראל בארבעים שנות שהותם
במדבר, ופרשתינו עוסקת בשנה השניה ליציאתם ממצרים טרם פרשת המרגלים
בה נגזר עליהם שהות של עוד 93 שנים במדבר ועם ישראל שוכן עדיין ליד הר
סיני, תחילת הפרשה בשמות הנשיאים של כל שבט ושבט, ומנין השבטים לגברים
מעל גיל עשרים עד שישים, כאשר שבט לוי לא נמנה עתה, עוד מצוה התורה על
סדר חנית השבטים בעת חניות בני ישראל כאשר המשכן באמצע ומסביבו גרים
שבט לוי ומסביבים עם ישראל כאשר כל 3 שבטים לרוח אחת (מזרח מערב צפון
דרום), עוד עוסקת התורה במנין שבט לוי והפעם כל גבר מגיל חודש ומעלה
ובתפקידי שבט לוי על משפחותיהם השונות לשאת את המשכן בעת המסעות ולבנותו
בעת החניות, עם אזהרה למשה רבינו ולמשפחת הקהתי הממונים משבט לוי על
פריקת וטעינת כלי הקודש ארון העדות, המנורה, שיש לנהוג זהירות בעת טעינת
נשיאת ופריקת כלי הקודש לבל יגעו בהם עצמם אלא רק בפרוכתם כי הנוגע בו
מות יומת, ורק הכהנים הם עצמם יכניסו את כלי הקודש לתוך הפרוכת.
"ואת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני ויתילדו על משפחותם לבית אבותם"(א יח)
באה התורה לספר איך שביום אחד באו כולם והביאו ספרי יחוסיהם, לומר לך
שגם בלמעלה ממאה שנות השעבוד הנוראות במצרים שמרו בני ישראל על יחוס
משפחותיהם ולא באו לידי גילוי עריות. (מהרא"ל צונץ)