פרסומת

ומי כעמך ישראל
איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק

שני נערים שחגיגת בר המצוה שלהם בוטלה בגלל המלחמה ,
זכו שראשי בני עקיבא בגבעת שמואל .
יהיו רגישים ויבינו את בעית השעה .
ראשי בני עקיבא אמצו את הנערים ואת משפחותיהם
וערכו להם מסיבה מיוחדת לכבוד בר המצוה .
כה לחי לתורמים.
ויתברך בהם ובשכמותם.
עם ישראל.